Kulturspannmål

kulturspannmål nakenhavre
Vi på Warbro kvarn älskar gamla spannmålssorter, även kallade Kulturspannmål. Vad är då kriteriet för en kulturgröda? De har generellt högre näringsvärden och smak än moderna spannmålssorter, och lämpar sig väl för ekologisk odling. Både protein- och mineralinnehållet  är högre, samt innehållet av antioxidanter. De flesta kultursorter är mycket mer högväxande än de moderna sorterna, mellan 1,5 till 2 meter jämfört med ca 50 cm för moderna sorter!  De djupa rotsystemen tar upp mer näringsämnen och det långa strået konkurrerar bättre mot ogräs. Kultursorterna har även en naturlig motståndskraft mot många växtsjukdomar. Vi mal och förädlar även modernt vete och råg, men hoppas att inom kort kunna byta ut dessa till äldre lantsorter.

© Copyright 2017 – Warbro kvarn - info@warbrokvarn.se - 0730-34 39 88