Våra kvarnar

Vi är det sörmländska företaget som odlar och förädlar ekologiskt spannmål. I 20 år har vi lett utvecklingen av kulturspannmål i Sverige och vi erbjuder ett brett sortiment av bl a Dinkel, Enkorn och Emmer. Våra odlingar sker med omsorg om natur och om vår hälsa. Vi förädlar med största fokus på hög kvalitet, stor smak och produkter helt utan tillsatser.

Ett prisat ekologiskt mjöl - malet med smak och hälsa i fokus

När vi startade Warbro Kvarn för cirka 20 år sen hade vi redan från början bestämt oss för att det var stenmalet mjöl vi ville producera. Näringen och smaken i mjölet var avgörande för vårt val av kvarnar. Huvuddelen av allt mjöl som säljs i Sverige är producerat på valskvarnar, vi ville gå en annan väg och hade en stor övertygelse som fortfarande är stark över det stenmalda mjölets fördelar och förträfflighet.

Warbro vete stenmalet rustikt

Mjölet som vi säljer

Det finns två typer av mjöl och vi har alltid gjort båda på våra stenkvarnar; fullkornsmjöl och siktat mjöl. Fullkornsmjölet innehåller, som namnet anger, spannmålskärnans alla delar. Detta mjöl är mer näringsrikt och hälsosamt, ger mer smak och är också mörkare till färgen. När man siktar mjöl så avlägsnar man de yttre delarna av spannmålskärnan (kli-skiktet). Det ger ett ljusare och mer lättbakat mjöl, dock med lägre näringsinnehåll.

Ett stenmalet siktat mjöl innehåller delar av kli-skiktet, vilket ger högre näringsinnehåll och mer smak än ett valsmalet siktat mjöl. Det betyder också att mjölet får en något mörkare nyans. Ett stenmalet mjöl suger mer vätska vilket ger ett saftigare bröd.

Ett siktat valsmalet mjöl innehåller väldigt få delar av kli-skiktet och är därför ljusare och mera näringsfattigt.

Kvarnarna hos oss

Vi använde, före branden i augusti 2022, tre stenkvarnar från Osttyroler Getreidemühle. På två av dem malde vi siktade mjöler, medan den tredje endast var för malning av fullkornsmjöler.

Det fanns två olika typer av kvarnstenar att välja mellan, dels en ren basaltsten, dels en gjuten sten med granit. Vi valde den hårdare granitstenen för att kunna mala alla typer av spannmål, även råg som är väldigt hårt.
I en stenkvarn krossas de hela kärnorna mellan två liggande stenar. Denna teknik är uråldrig, men är en väl fungerande metod som har utvecklats och anpassats till ett modernt koncept.

Innan malning skalades/rensades spannmålet och transporterades med hjälp av en luftström in till kvarnens spannmålsfickor. Därifrån skickades det via en spannmålsskruv vidare till de olika kvarnarna för malning.

Virvelkvarnar

Förutom dessa tre kvarnar hade vi tre Virvelkvarnar från Stoll i Tyskland. Även detta är stenkvarnar men malningstekniken är unik och resultatet är en helt egen typ av fullkornsmjöl. Konsten att virvla mjöl utvecklades i kretsen av antroposofer i 1940-talets Tyskland. Så här går det till:

Spannmålskärnorna matas ner i en skål av vulkanisk sten. Där virvlas de runt i skålen med hjälp av en stark luftström, och de slipas sakta ner till ett extra finmalet och fluffigt fullkornsmjöl. Detta unika virvelmjöl ger ett brett användningsområde, och kan ofta användas i stället för ett ljust siktat mjöl. Genom denna malteknik frigörs mjölets alla näringsämnen.

Dessa virvelkvarnar har en liten kapacitet pga relationen mellan luftströmmen och skålens volym. De fysikaliska lagarna begränsar kvarnens storlek, och den kan inte göras i större format. För att öka produktionen av detta unika mjöl så krävs alltså fler kvarnar.