Vårat mälteri

Vi är det sörmländska företaget som odlar och förädlar ekologiskt spannmål – bland annat svensk ekologisk malt.

I 20 år har vi lett utvecklingen av kulturspannmål i Sverige och våra odlingar sker med omsorg om natur och om vår hälsa. Vi förädlar med största fokus på hög kvalitet, stor smak och produkter helt utan tillsatser.

Svensk ekologisk malt

På Warbro Kvarn AB erbjuder vi sedan 2017 en helt ny typ av råvara till bryggerier och destillerier; en svensk ekologisk malt gjord på kulturspannmål. Vi erbjuder ett småskaligt alternativ till en annars något anonym råvara, och genom att använda detta kan du få ditt öl att sticka ut från mängden.

Vår maltanläggning

Vår maltanläggning var 2017 den första i sitt slag i Sverige, från det anrika familjeföretaget Kaspar Schulz i Bayern, Tyskland.

Mälterianläggningen består av en extern tank för mäskning och en trumma där både groddning och torkning/rostning sker. Storleken på mälteriet är 5 ton, vilket betyder at vi mältar 5 ton maltkorn per batch, en batch tar omkring 8 dagar. Teknologin som är kopplad till trumman gör att vi har enormt stora möjligheter att anpassa våra batcher och specialanpassa batcher efter kunders önskemål.

Maltkornet Balder

I slutet av 1800-talet började man förädla mer systematiskt på olika lantkorn i Sverige. På Gotland fanns ett lantkorn som var känt för sina goda odlingsegenskaper och höga kvalité. Ur detta lantkorn ”vaskades” linjer fram som fick stort inflytande på kornförädlingen under 1900-talet. Den mest betydelsefulla linjen fick namnet Gullkorn och registrerades som sort 1913 hos växtförädlingsföretaget Svalöf. Gullkorn korsades med en mängd andra linjer och gav på så sätt upphov till nya sorter, varav Balder var en av dem.

 

Balder registrerades som sort 1942 och klassades då som ett renodlat maltkorn. Under hela 1950-talet var Balder ansett som ett av de tre bästa maltkornsorterna i Sverige. Större delen av Balderodlingarna gick på export till Belgien, Holland och Finland. I dessa länder var Balder det ledande maltkornet. På 60-talet tog den moderna växtförädlingen fart och äldre sorter fick stå tillbaka till förmån för nya förädlade sorter.

 

När mälteriet på Warbro Kvarn var i planeringsfasen under 2016 kontaktade man Sveriges Lantbruksuniversitet för rådgivning kring äldre maltkornssorter. På Ekhaga Försöksgård som tillhör SLU hade man under många år provat att odla ett tiotal äldre maltkorssorter varav Balder var den sort med bäst resultat och egenskaper. Uppförökningen hade där några år tidigare börjat med 500 g och när mälteriet på Warbro Kvarn startade 2017 så fanns det 30 ton att börja med.

 

Skillnaden på äldre maltkornsorter som Balder och nya moderna sorter är att de ofta har en något lägre extrakthalt, strax under 80 % jämfört med malt från moderna sorter som ligger strax över. I utbyte mot detta har gamla maltkorn mer näring och flera unika egenskaper som påverkar bryggningen och framför allt smaken. Balder är råvaran som ger dig ett högkvalitativt öl med mycket smak, stor kropp och spännande nya möjligheter att upptäcka i din bryggning.