Om oss

Warbro Kvarn AB är ett genuint företag, grundat av familjen Björklund. Vi odlar och producerar enbart ekologisk spannmål, och vi har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. På Warbro Kvarn arbetar vi med hela kedjan – från odling och förädling till paketering och försäljning. Verksamheten är förlagd till Linds gård utanför Katrineholm i hjärtat av Sörmland. Våra odlare hittar man på ett tjugotal gårdar i Mälardalsregionen.

Vår affärsidé...

…är varsam förädling samt försäljning av KRAV-märkta spannmålsprodukter med god smak, högt näringsinnehåll och med känt ursprung. Förmedling av utbildning till våra kunder om nyttig och klimatsmart mat.

Vår vision...

…är att Warbro Kvarn skall leda utvecklingen av spannmålsprodukter på ekologiska ursprungsorter. Warbro Kvarn skall även bidra till ökad kunskap när det gäller sambandet mellan jordbruk, mat, malt och hälsa samt till ökad medvetenhet om kvalitet.