Warbro Kvarn ABs styrelse 2019-2020

Kerstin Björklund, Sköldinge, agronom, aktieägare

Thomas Björklund, Sköldinge, agronom, verkställande direktör, ansvarig för produktion, spannmålsförsörjning och investeringar, aktieägare

Kjell Hasslert, Mariefred, socionom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare, ordförande

Rolf Lydahl, Flen, ekonom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare

Sophie Wedén, Stockholm, civilingenjör, aktieägare

Warbro kvarn styrelse 2020

Från vänster: Thomas Björklund, Rolf Lydahl, Kerstin Björklund, Kjell Hasslert, Sophie Wedén

© Copyright 2017 – Warbro kvarn - info@warbrokvarn.se - 0730-34 39 88