Warbro Kvarn ABs styrelse 2017-2018

Kerstin Björklund, Sköldinge, agronom, verkställande direktör, aktieägare

Thomas Björklund, Sköldinge, agronom, ansvarig för produktion, spannmålsförsörjning och investeringar, aktieägare

Ragnar Boman, Katrineholm, ekonom, aktieägare, ordförande

Kjell Hasslert, Mariefred, socionom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare

Rolf Lydahl, Flen, ekonom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare

Warabro kvarn styrelse

ÖR: Kjell Hasslert, Rolf Lydahl, Ragnar Boman
NR: Thomas Björklund, Kerstin Björklund

© Copyright 2017 – Warbro kvarn