Warbro Kvarn ABs styrelse 2017-2018

Kerstin Björklund, Sköldinge, agronom, aktieägare

Thomas Björklund, Sköldinge, agronom, verkställande direktör, ansvarig för produktion, spannmålsförsörjning och investeringar, aktieägare

Kjell Hasslert, Mariefred, socionom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare, ordförande

Rolf Lydahl, Flen, ekonom, egenföretagare med olika styrelseuppdrag, aktieägare

Warbro kvarn styrelse

ÖR: Kjell Hasslert, Rolf Lydahl
NR: Thomas Björklund, Kerstin Björklund

© Copyright 2017 – Warbro kvarn