ekologisk malt

Ekologisk malt

Nyskapande malt med gamla anor

Hösten 2017 tar Warbro Kvarn nästa steg och börjar leverera ekologisk malt till öl- och whiskeytillverkning. Vår maltanläggning är den första i sitt slag i Sverige. Den kommer från det anrika familjeföretaget Kaspar Schulz i Bayern i Tyskland.

Vår nya gren, Warbro Malt, kommer att kunna leverera ekologisk malt, på lokalt odlad spannmål av ett flertal ovanliga kulturspannmålssorter. Vi använder bland annat BALDER, som ansågs som världens bästa maltkorn på 40-talet.

Med vår egenproducerade malt kommer Warbro Kvarn kunna bli först med att erbjuda Sveriges mikrobryggerier en helt ny typ av råvara; En svensk ekologisk specialmalt på unika spannmålssorter med ett kulturhistoriskt värde som kan få ölet att stå ut från mängden. Precis som vi arbetat för att lyfta fram hur mjölets kvalitet bidrar till brödets smak vill vi nu vara med och låta malten ta mer plats i svensk ölbryggning.

Warbros malt blir ett första småskaligt alternativ till en annars tämligen anonym råvara som idag framförallt är tillgänglig via riktigt stora producenter.

Warbro malt

Malt till Bryggerier & grossister

I höst kommer vår malt att säljas till bryggerier, grossister och i vår gårdsbutik.

Mältningsprocessen

Vid mältningen läggs kornet i vatten och börjar gro. Stärkelse och proteiner börjar brytas ner i mindre delar: peptider, aminosyror och mindre sockerarter, för att komma den tänkta nya plantan tillgodo. Vid öltillverkningen är avsikten med groningen att aktivera kornets enzymsystem så att stärkelse och protein kan brytas ner under mäskningsprocessen. Efter cirka sex dagar avbryts groningen snabbt. Kornet torkas med varm luft och groddarna avlägsnas. Kornets kemiska sammansättning har nu förändrats. Ljus malt torkas vid låg temperatur under lång tid. Denna malt innehåller mycket enzymer men lite aromämnen. Motsatsen, mörk malt, som ger ett mörkare och mer smakrikt öl, behandlas i hög temperatur under kort tid.

© Copyright 2017 – Warbro kvarn - info@warbrokvarn.se - 0730-34 39 88