Vilka är vi?

Vi har arbetat professionellt med mat på olika sätt under decennier. Vi har olika bakgrund, men gemensamt för oss är att vi delar samma brinnande intresse och passion för ekologisk mat och dryck.

Kerstin Björklund

Kerstin Björklund är VD och spindeln i nätet. Hon säljer, administrerar, håller i kundkontakter och produktutveckling. Kerstin sitter också med i Svenska Dryckesakademien.

Thomas Björklund

Thomas Björklund är huvudansvarig för råvaruproduktionen: odlingsrådgivning, lagring och skalning av spannmålen. Thomas sköter också kontakten med våra odlare. Thomas och Kerstin är gifta sedan 30 år.

Lyndsay Björklund

Lyndsay Björklund jobbar på kontoret, huvudsakligen med  ekonomifrågor och planering. Med sitt kanadensiska ursprung står hon även för internationella kontakter. Lyndsay är sonhustru till Thomas och Kerstin.


Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson är vår mjölnare sedan många år och platsansvarig i kvarnen.

Maud Brinckmann

Maud Brinckmann är vår Stockholmsutpost. Hon  jobbar med försäljning och kundkontakter. Maud står på mässor samt håller i matdemonstrationer  i butiker. Maud är svägerska med Thomas och Kerstin.

Camilla Björklund

Camillia Björklund är mjölnarens högra hand och jobbar i kvarnen med  paketering av våra produkter. Camilla är dotter till Thomas och Kerstin.

© Copyright 2017 – Warbro kvarn