Vilka är vi?

Thomas Björklund

Thomas Björklund är delägare, VD och huvudansvarig för spannmålsproduktionen.  Thomas sköter också kontakten med våra odlare, samt råvaruplaneringen.

Lyndsay Björklund

Lyndsay Björklund jobbar huvudsakligen med webbshopen – planering och försäljning. Hon sköter också ekonomifrågor och budgetarbete. Med sitt kanadensiska ursprung sköter hon även våra internationella kontakter. Lyndsay är sonhustru till Thomas och Kerstin.

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson är vår mjölnare sedan många år och platsansvarig i kvarnen.

Erik Karlsson Warbro Kvarn

Erik Karlsson är ansvarig för maltproduktionen. Han hoppar också in i kvarnen och silon när det behövs.

 

Maud Brinckmann

Maud Brinckmann är vår Stockholmsutpost, delägare och en av grundarna. Hon är försäljningsansvarig, och är den som oftast svarar i vår telefon.  Maud står på mässor samt håller i matdemonstrationer i butiker. Maud är svägerska med Thomas och Kerstin.

Martin Lundkvist Warbro Kvarn

Martin Lundkvist  jobbar i produktionen och är mjölnarens högra hand. Han packar mjölpåsar, plockar ihop ordrar och sköter våra virvelkvarnar.

Åsa Kjellin Warbro Kvarn

Åsa Kjellin är vår siloansvarige. Hon ser till att mjölnaren får in spannmål till kvarnen att mala och flinga, samt korn till maltanläggningen.

Sara Ekberg Warbro Kvarn

Sara Ekberg (föräldraledigt) jobbar deltid i kvarnen med packning av mjöl. Sara är sambo med Erik.

Ida Lindberg Klausen jobbar deltid i kontoret med försäljning av mjöl och malt. 

© Copyright 2017 – Warbro kvarn - info@warbrokvarn.se - 0730-34 39 88