Kornfält

Balders historia

I slutet av 1800-talet började man i Sverige förädla olika lantkorn mer systematiskt. På Gotland fanns ett lantkorn som var känt för sina goda odlingsegenskaper och höga kvalitet. Ur detta lantkorn ”vaskades” linjer fram som fick stort inflytande på kornförädlingen under 1900-talet. Den mest betydelsefulla linjen fick namnet Gullkorn och registrerades som sort 1913 hos Svalöf (ett växtförädlingsföretag). Gullkorn korsades med en mängd andra linjer och gav på så sätt upphov till nya sorter, varav Balder var en av dem.

Balder registrerades som sort 1942 och klassades som ett renodlat maltkorn. Under hela 1950-talet var Balder ansett som ett av de tre bästa maltkornsorterna i Sverige. Större delen av Balderodlingarna gick på export till Belgien, Holland och Finland. I dessa länder var Balder det ledande Maltkornet.

Skillnaden på äldre maltkornsorter som Balder och nya moderna sorter är att de ofta har en något lägre extrakthalt, strax under 80 % jämfört med malt från moderna sorter som ligger strax över.

I utbyte mot detta har gamla maltkorn mer näring och flera unika egenskaper som påverkar bryggningen och framför allt smaken. Balder är råvaran som ger dig ett högkvalitativt öl med komplexa smaker och spännande nya möjligheter att upptäcka i din bryggning.

Gullkorns historia

Det gotländska lantkornet är en historisk kornsort som under århundradena har anpassat sig till de klimatmässiga och geografiska förhållandena som finns på Gotland. Ur detta material har man selekterat de bästa individerna och skapat en linjesort, Gullkorn.

Som sort registrerades Gullkorn av växtförädlingsföretaget Svalöf år 1913. Det visade sig att Gullkorn hade utmärkta maltkornsegenskaper och det odlades och användes flitigt under hela första hälften av 1900-talet i maltkornsförädlingen. De flesta av 1960-talets maltkornsorter hade Gullkorn i sin stamtavla. Den var också mycket odlingssäker och för den tiden högavkastande, och den odlades i rent bestånd ända fram till 1950-60-talen.
Vi på Warbro Kvarn AB har återupptagit odlingen av ekologiskt Gullkorn, för att få tillgång till ett historiskt maltkorn. Vi odlar i dagsläget ca 25 hektar med Gullkorn. De två senaste åren, men framförallt 2018, har vi haft väldigt lite nederbörd i vår region. Trots det har skörden av Gullkorn varit jämn och förhållandevis hög, och gett bättre avkastning än andra moderna maltkornsorter. Det har alltså visat sig att Gullkorn är ett spannmål som klarar torka mycket bra.

Skillnaden på äldre maltkornsorter som Balder och nya moderna sorter är att de ofta har en något lägre extrakthalt, strax under 80 % jämfört med malt från moderna sorter som ligger strax över.

© Copyright 2017 – Warbro kvarn - info@warbrokvarn.se - 0730-34 39 88